Pridaj kontakt

Ak si želáte byť zaradený do kontaktného zoznamu stavebných dozorov na našich stránkach, prosím vyplňte tento kontaktný formulár, na základe ktorého bude Vaša žiadosť spracovaná. Ak si zeláte aktualizovať starý kontakt, vyplňte tento formuár taktiež.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Mesto (povinné)

Oblasť výkonu stavebného dozoru (povinné)

Vaša správa

 Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely publikovania na stránke stavebny-dozor.sk v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Vyhradzujeme si právo kontakt neuverejniť. Pridanie kontaktu môže trvať aj niekoľko týždňov podľa našej aktuálnej vyťaženosti, preto žiadame o trpezlivosť.